0

Phân bón & Thuốc BVTV

Chai xịt bóng lá - LEAF SHINE CRYSTAL
Chế phẩm Hùng Nguyễn - Neem
Chế phẩm Keiki Duy

Chế phẩm Keiki Duy

80,000đ
Chế phẩm Keiki Duy đỏ
Chế phẩm Keiki Supper

Chế phẩm Keiki Supper

80,000đ
Chế phẩm vi sinh Trichoderma
Dung dịch thủy canh

Dung dịch thủy canh

20,000đ
Keo liền da

Keo liền da

30,000đ
Nước cắm hoa ASA 200ml

Nước cắm hoa ASA 200ml

25,000đ
Phân bón hữu cơ Rofor 1 kg
Phân bón Hyponex 6 - 10 - 5
Phân bón Hyponex Promix 12-12-12
Phân bón kích rễ n3m 500g
Phân bón kích rễ Root 2
Phân bón kích rễ Roots New
Phân bón lá AMI BO Nhật
Phân bón lá AMI CANXI Nhật
Phân Bón Lá AMI KẼM Nhật
Phân bón lá AMI MAGIE Nhật
Phân bón lá ATONIK 10 ml

Phân bón lá ATONIK 10 ml

15,000đ
Phân bón lá ATONIK 100 ml
Phân bón lá dầu cá Alaska 100ml
Phân bón lá GM B1 100ml

Phân bón lá GM B1 100ml

25,000đ