0

Phân bón & Thuốc BVTV

Chai xịt bóng lá - LEAF SHINE CRYSTAL
Chế phẩm Hùng Nguyễn - Neem
Chế phẩm Keiki Duy

Chế phẩm Keiki Duy

80,000đ
Chế phẩm Keiki Duy đỏ

Chế phẩm Keiki Duy đỏ

80,000đ
Chế phẩm Keiki Supper

Chế phẩm Keiki Supper

80,000đ
Chế phẩm vi sinh Trichoderma
Dung dịch thủy canh

Dung dịch thủy canh

20,000đ
Keo liền da

Keo liền da

30,000đ
Nước cắm hoa ASA 200ml

Nước cắm hoa ASA 200ml

25,000đ
Phân bón hữu cơ Rofor 1 kg

Phân bón hữu cơ Rofor 1 kg

30,000đ
Phân bón hữu cơ sinh học Minro(gói 2kg)
Phân bón Hyponex - Dinh dưỡng ống tiêm
Phân bón Hyponex 6 - 10 - 5

Phân bón Hyponex 6 - 10 - 5

100,000đ
Phân bón Hyponex Promix 12-12-12
Phân bón kích rễ n3m 500g

Phân bón kích rễ n3m 500g

90,000đ
Phân bón kích rễ Root 2

Phân bón kích rễ Root 2

50,000đ
Phân bón kích rễ Roots New

Phân bón kích rễ Roots New

10,000đ
Phân bón lá AMI BO Nhật

Phân bón lá AMI BO Nhật

40,000đ
Phân bón lá AMI CANXI Nhật

Phân bón lá AMI CANXI Nhật

40,000đ
Phân Bón Lá AMI KẼM Nhật

Phân Bón Lá AMI KẼM Nhật

40,000đ
Phân bón lá AMI MAGIE Nhật

Phân bón lá AMI MAGIE Nhật

40,000đ
Phân bón lá ATONIK 10 ml

Phân bón lá ATONIK 10 ml

15,000đ
Phân bón lá ATONIK 100 ml

Phân bón lá ATONIK 100 ml

80,000đ
Phân bón lá dầu cá Alaska 100ml
Phân bón lá GM B1 100ml

Phân bón lá GM B1 100ml

25,000đ