0

Phân bón & Thuốc BVTV

Phân hữu cơ sinh học COVAC 1kg
Phân hữu cơ Úc Bounce Back 500g
Phân NPK 3 màu 15-12-17+TE
Phân trùn quế SFARM (gói 5kg)
Phân trùn quế SFARM 10kg

Phân trùn quế SFARM 10kg

110,000đ
Phân trùn quế SFARM 2kg

Phân trùn quế SFARM 2kg

30,000đ
Phân túi lọc dê ORCHID

Phân túi lọc dê ORCHID

30,000đ
Phân túi lọc Gia Hân (36 gói)
Phân túi lọc Gia Hân 4-8-8 (36 gói)
Phân túi lọc Minro 5-5-5
Phân túi lọc Minro 6-4-6
Phân Đầu trâu NPK 30 - 10 - 10
Phân Đầu Trâu đa năng 17-12-7+TE
Thuốc diệt chuột KILLRAT
Thuốc diệt muỗi VIPER 50EC
Thuốc trị bệnh ANTRACOL 70WP
Thuốc trị bệnh Anvil 5SC
Thuốc trị bệnh Bordeaux M 25 WP
Thuốc trị bệnh Coc 85 WP
Thuốc trị bệnh Ridomil Gold 100g
Thuốc trị bệnh ViCarBen 50 SC
Thuốc trừ bệnh CITIZEN
Thuốc trừ bệnh Starner
Thuốc trừ kiến (dạng bả)
Thuốc trừ sâu Actara 25 WG
Thuốc trừ sâu BIHOPPER 50ml
Thuốc trừ sâu Boama

Thuốc trừ sâu Boama

50,000đ
Thuốc trừ sâu Motox 100 ml