0

Chậu nhựa

 Chậu nhựa lan can 30 x 60 cm
Chậu chân đế cao 80 x 36 cm
Chậu nhựa chân đế thấp 45 x 36 cm
Chậu nhựa dài 48 x 20 cm (trắng)
Chậu nhựa dài 48 x 20 cm (đỏ)
Chậu nhựa dài 63 x 22 cm (đỏ)
Chậu nhựa dài 63 x22 cm (trắng)
Chậu nhựa hàng rào 43 x 13 cm (trắng)
Chậu nhựa hàng rào 57 x 18 cm (trắng)
Chậu nhựa lan can 30 x 30 cm (cam)
Chậu nhựa lan can 30 x 30 cm (trắng)
Chậu nhựa lan can 30 x 30 cm (xanh lá cây)
Chậu nhựa lan can 30 x 30 cm (xanh)
Chậu nhựa lan can 60 x 30 cm
Chậu nhựa lan can 60 x 30 cm (cam)
Chậu nhựa lan can 60 x 30 cm (hồng)
Chậu nhựa loe 28 x 20 cm (trắng)
Chậu nhựa loe 38 x 28 cm (trắng)
Chậu nhựa ốp tường 14 x 19 cm (trắng)
Chậu nhựa oval 30 x 23 (đỏ)
Chậu nhựa oval 30 x 23 cm (nâu)
Chậu nhựa oval 36 x 29 cm (nâu)
Chậu nhựa oval 36 x 29 cm (đỏ)
Chậu nhựa oval 48 x 38 cm (nâu)
Chậu nhựa treo

Chậu nhựa treo

12,000đ
Chậu nhựa treo 14 x 9

Chậu nhựa treo 14 x 9

12,000đ
Chậu nhựa tròn 20 x 13 cm (cam)
Chậu nhựa tròn 20 x 13 cm (xanh)
Chậu nhựa tròn 20 x 13 cm (đỏ)
Chậu nhựa tròn 28 x 15 cm (trắng)