0

Chậu nhựa

 Chậu nhựa lan can 30 x 60 cm
Chậu chân đế cao 80 x 36 cm
Chậu khắc chiếc lá 25x31

Chậu khắc chiếc lá 25x31

50,000đ
Chậu khắc chiếc lá 33x42

Chậu khắc chiếc lá 33x42

100,000đ
Chậu lan nhựa 12 x 10 (đen)
Chậu lan nhựa 14 x 10 (đen)
Chậu lan nhựa 14 x10 (xanh)
Chậu lan nhựa 14x10 (nâu)

Chậu lan nhựa 14x10 (nâu)

8,000đ
Chậu lan nhựa 15 x 12 (đen)
Chậu lan nhựa 16 x 11 cm (đen)
Chậu lan nhựa 16 x 12 cm (nâu)
Chậu lan nhựa 16 x 12 cm (xanh)
Chậu lan nhựa 18 x 13 (đen)
Chậu lan nhựa 20 x14 (Nâu)

Chậu lan nhựa 20 x14 (Nâu)

15,000đ
Chậu lan nhựa 20x14 (màu xanh)
Chậu nhựa chân đế thấp 45 x 36 cm
Chậu nhựa dài 48 x 20 cm (trắng)
Chậu nhựa dài 48 x 20 cm (đỏ)
Chậu nhựa dài 63 x 22 cm (đỏ)
Chậu nhựa dài 63 x22 cm (trắng)
Chậu nhựa hàng rào 43 x 13 cm (trắng)
Chậu nhựa hàng rào 57 x 18 cm (trắng)
Chậu nhựa hình công (31x38 cm)
Chậu nhựa hình đa giác

Chậu nhựa hình đa giác

100,000đ
Chậu nhựa lan can 30 x 30 cm (cam)
Chậu nhựa lan can 30 x 30 cm (trắng)
Chậu nhựa lan can 30 x 30 cm (xanh lá cây)
Chậu nhựa lan can 30 x 30 cm (xanh)
Chậu nhựa lan can 60 x 30 cm
Chậu nhựa lan can 60 x 30 cm (cam)