0

Phân bón & Thuốc BVTV

Phân bón lá GM B1 235 ml

Phân bón lá GM B1 235 ml

50,000đ
Phân bón lá ra rễ cực mạnh
Phân bón lá rong biển Seaweed
Phân bón lá Yara Vita Bortrac
Phân bón lá Đầu trâu 501
Phân bón lá Đầu trâu 701
Phân bón lá đầu trâu 901
Phân bón lá Đầu Trâu B1 100 ml
Phân bón tan chậm

Phân bón tan chậm

30,000đ
Phân bón tan chậm 14 - 14 -14
Phân bón tan chậm 14 - 14 -14 + TE
Phân bón tan chậm 23 - 8 - 8 + TE
Phân bón tan chậm 31 - 8 - 8
Phân dơi 150g

Phân dơi 150g

20,000đ
Phân dơi 500g

Phân dơi 500g

50,000đ
Phân hữu cơ Agrimartin

Phân hữu cơ Agrimartin

30,000đ
Phân hữu cơ FHUMIC Đầu Trâu 2kg
Phân hữu cơ sinh học COVAC 1kg
Phân hữu cơ Úc Bounce Back 500g
Phân NPK 3 màu 15-12-17+TE
Phân trùn quế SFARM (gói 5kg)
Phân trùn quế SFARM 10kg

Phân trùn quế SFARM 10kg

110,000đ
Phân trùn quế SFARM 2kg

Phân trùn quế SFARM 2kg

30,000đ
Phân túi lọc dê ORCHID

Phân túi lọc dê ORCHID

30,000đ
Phân túi lọc Gia Hân (36 gói)
Phân túi lọc Gia Hân 4-8-8 (36 gói)