Phân bón & Thuốc BVTV

Phân bón và thuốc bảo vệ thực vật


Chế phẩm dùng cho hoa lan

Chế phẩm dùng cho hoa lan

Mã: PB056

25.000đ

Chế phẩm vi sinh Trichoderma

Chế phẩm vi sinh Trichoderma

Mã: PB032

80.000đ

Dinh dưỡng dạng ống tiêm

Dinh dưỡng dạng ống tiêm

Mã: PB038

90.000đ

Dung dịch thủy canh

Dung dịch thủy canh

Mã: PB054

20.000đ

Hyponex  for Rose

Hyponex for Rose

Mã: PB046

180.000đ

Hyponex dạng bột

Hyponex dạng bột

Mã: PB044

65.000đ

Hyponex phân bón dạng bột

Hyponex phân bón dạng bột

Mã: PB045

65.000đ

Keo liền da

Keo liền da

Mã: PB061

30.000đ

Phân bón Bio green FHUMIC

Phân bón Bio green FHUMIC

Mã: PB056

50.000đ

Phân bón chậm tan

Phân bón chậm tan

Mã: PB047

30.000đ

Phân bón chậm tan

Phân bón chậm tan

Mã: PB048

30.000đ

Phân bón chậm tan

Phân bón chậm tan

Mã: PB049

30.000đ

Phân bón hòa tan KNO3

Phân bón hòa tan KNO3

Mã: PB020

15.000đ

Phân bón lá Alaska

Phân bón lá Alaska

Mã: PB010

20.000đ

Phân bón lá AMI BO Nhật

Phân bón lá AMI BO Nhật

Mã: PB002

40.000đ

Phân bón lá AMI CANXI Nhật

Phân bón lá AMI CANXI Nhật

Mã: PB022

40.000đ

Phân Bón Lá AMI KẼM Nhật

Phân Bón Lá AMI KẼM Nhật

Mã: PB026

40.000đ

Phân bón lá AMI MAGIE Nhật

Phân bón lá AMI MAGIE Nhật

Mã: PB023

40.000đ

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI