0

Vật liệu trồng lan

Dớn cọng trồng lan

Dớn cọng trồng lan

10,000đ
Rêu rừng

Rêu rừng

40,000đ
Vỏ thông

Vỏ thông

20,000đ
Xơ Dừa

Xơ Dừa

30,000đ
Xơ dừa (trồng lan)

Xơ dừa (trồng lan)

10,000đ
Xơ Dừa thảm (kích thước 50x50 cm)
Xơ Dừa thảm - cuộn 10 m

Xơ Dừa thảm - cuộn 10 m

700,000đ