0

Chậu men - sắt - đất nung

Chậu gốm cạnh bo tròn

Chậu gốm cạnh bo tròn

150,000đ
Chậu gốm chữ nhật

Chậu gốm chữ nhật

180,000đ
Chậu gốm chữ nhật 30 x 22 cm (nâu)
Chậu gốm hoa hồng

Chậu gốm hoa hồng

50,000đ
Chậu gốm hoa hồng

Chậu gốm hoa hồng

50,000đ
Chậu gốm hoa hồng

Chậu gốm hoa hồng

50,000đ
Chậu gốm khúc cây hoa hồng
Chậu gốm ốp tường hoa hồng
Chậu gốm ốp tường hoa hồng
Chậu gốm ốp tường hoa hồng 14 x 10 cm
Chậu lan đất nung 14

Chậu lan đất nung 14

9,000đ
Chậu lan đất nung 16

Chậu lan đất nung 16

10,000đ
Chậu lan đất nung 19

Chậu lan đất nung 19

12,000đ
Chậu lan đất nung 22

Chậu lan đất nung 22

20,000đ
Chậu lục bình

Chậu lục bình

50,000đ
Chậu men

Chậu men

100,000đ
Chậu men

Chậu men

60,000đ
Chậu men

Chậu men

100,000đ
Chậu men

Chậu men

80,000đ
Chậu men

Chậu men

60,000đ
Chậu men

Chậu men

100,000đ
Chậu men bông bi

Chậu men bông bi

50,000đ
Chậu men hình cá

Chậu men hình cá

40,000đ
Chậu men hình tim

Chậu men hình tim

150,000đ
Chậu men ly

Chậu men ly

40,000đ
Chậu men ly 47 x 18 cm

Chậu men ly 47 x 18 cm

200,000đ
Chậu men ly 63 x 23 cm

Chậu men ly 63 x 23 cm

300,000đ
Chậu men oval đĩa hoa đào

Chậu men oval đĩa hoa đào

260,000đ
Chậu men oval đĩa hoa đào

Chậu men oval đĩa hoa đào

170,000đ
Chậu men oval đĩa hoa đào

Chậu men oval đĩa hoa đào

100,000đ