Hạt giống rau - cây rau giống

Hạt giống


HẠT GIỐNG BẮP CẢI F1

HẠT GIỐNG BẮP CẢI F1

Mã: 411690

15.000đ

HẠT GIỐNG BẦU HỒ LÔ

HẠT GIỐNG BẦU HỒ LÔ

Mã: 410355

15.000đ

HẠT GIỐNG BẦU SAO

HẠT GIỐNG BẦU SAO

Mã: 410402

15.000đ

HẠT GIỐNG BÍ NGÒI

HẠT GIỐNG BÍ NGÒI

Mã: HG001

15.000đ

HẠT GIỐNG BÍ NGỌN

HẠT GIỐNG BÍ NGỌN

Mã: 410494

15.000đ

HẠT GIỐNG BÍ ĐAO CHANH

HẠT GIỐNG BÍ ĐAO CHANH

Mã: 410427

15.000đ

HẠT GIỐNG BÍ ĐỎ F1

HẠT GIỐNG BÍ ĐỎ F1

Mã: 411677

15.000đ

HẠT GIỐNG BÍ ĐỎ OP

HẠT GIỐNG BÍ ĐỎ OP

Mã: 411692

15.000đ

HẠT GIỐNG CÀ CHUA BI

HẠT GIỐNG CÀ CHUA BI

Mã: 410509

15.000đ

HẠT GIỐNG CÀ CHUA BI VÀNG

HẠT GIỐNG CÀ CHUA BI VÀNG

Mã: HG004

Giá liên hệ

HẠT GIỐNG CÀ CHUA BI ĐỎ

HẠT GIỐNG CÀ CHUA BI ĐỎ

Mã: HG002

15.000đ

HẠT GIỐNG CÀ CHUA ĐEN

HẠT GIỐNG CÀ CHUA ĐEN

Mã: HG003

20.000đ

HẠT GIỐNG CÀ PHÁO TÍM F1

HẠT GIỐNG CÀ PHÁO TÍM F1

Mã: 410580

15.000đ

HẠT GIỐNG CÀ RỐT NEW KURODA

HẠT GIỐNG CÀ RỐT NEW KURODA

Mã: 410627

15.000đ

HẠT GIỐNG CÀ TÍM

HẠT GIỐNG CÀ TÍM

Mã: 410684

15.000đ

HẠT GIỐNG CẢI ĂN NON

HẠT GIỐNG CẢI ĂN NON

Mã: 410790

10.000đ

HẠT GIỐNG CẢI BẸ DƯA

HẠT GIỐNG CẢI BẸ DƯA

Mã: 410739

12.000đ

HẠT GIỐNG CẢI BẸ DÚN

HẠT GIỐNG CẢI BẸ DÚN

Mã: 410760

12.000đ

HẠT GIỐNG CẢI MẦM ITALY

HẠT GIỐNG CẢI MẦM ITALY

Mã: 410979

24.000đ

HẠT GIỐNG CẢI NGỌT

HẠT GIỐNG CẢI NGỌT

Mã: 411178

12.000đ

HẠT GIỐNG CẢI RỔ LÁ QUĂN

HẠT GIỐNG CẢI RỔ LÁ QUĂN

Mã: 411248

12.000đ

HẠT GIỐNG CẢI THÌA

HẠT GIỐNG CẢI THÌA

Mã: 411262

12.000đ

HẠT GIỐNG CẢI XANH

HẠT GIỐNG CẢI XANH

Mã: 410819

12.000đ

HẠT GIỐNG CHANH DÂY

HẠT GIỐNG CHANH DÂY

Mã: HG005

12.000đ

HẠT GIỐNG CHÙM NGÂY

HẠT GIỐNG CHÙM NGÂY

Mã: HG006

15.000đ

HẠT GIỐNG DÂU TÂY

HẠT GIỐNG DÂU TÂY

Mã: HG007

20.000đ

HẠT GIỐNG DỪA CẠN

HẠT GIỐNG DỪA CẠN

Mã: HG008

20.000đ

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI