Đất trồng

Đất trồng


Dớn cọng trồng lan

Dớn cọng trồng lan

Mã: ĐT025

10.000đ

Rêu rừng

Rêu rừng

Mã: ĐT024

40.000đ

Viên nén xơ dừa

Viên nén xơ dừa

Mã: ĐT021

1.000đ

Vỏ thông

Vỏ thông

Mã: ĐT022

20.000đ

Xơ Dừa

Xơ Dừa

Mã: ĐT013

30.000đ

Xơ dừa (trồng lan)

Xơ dừa (trồng lan)

Mã: ĐT023

10.000đ

Xơ Dừa cuộn

Xơ Dừa cuộn

Mã: ĐT011

1.000.000đ

Đất sạch Lavamix Pro 20dm3

Đất sạch Lavamix Pro 20dm3

Mã: ĐT020

30.000đ

Đất trồng Tribat 20dm3

Đất trồng Tribat 20dm3

Mã: ĐT006

30.000đ

Đất trồng Tribat 5dm3

Đất trồng Tribat 5dm3

Mã: ĐT007

10.000đ

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI