0

Chậu - Bình thủy tinh

Chậu thủy tinh cổ lọ BB04
Chậu thủy tinh hình ly LC03
Chậu thủy tinh hình ống

Chậu thủy tinh hình ống

150,000đ
Chậu thủy tinh miệng bèo HB01
Chậu thủy tinh miệng bèo HB02
Chậu thủy tinh miệng bèo HB04
Chậu thủy tinh miệng cắt HT01
Chậu thủy tinh miệng cắt TL
Chậu thủy tinh miệng tròn
Chậu thủy tinh miệng tròn BB03
Chậu thủy tinh miệng tròn HT02
Chậu thủy tinh miệng tròn HT04
Chậu thủy tinh miệng tròn QD02
Chậu thủy tinh tròn 3 chân

Chậu thủy tinh tròn 3 chân

200,000đ
Chậu thủy tinh vuông

Chậu thủy tinh vuông

120,000đ
Chậu thủy tinh vuông

Chậu thủy tinh vuông

150,000đ
Chậu thủy tinh vuông

Chậu thủy tinh vuông

200,000đ
Chậu thủy tinh vuông

Chậu thủy tinh vuông

120,000đ
Chậu thủy tinh đế bằng DB01
Chậu thủy tinh đế cao LC01

Chậu thủy tinh đế cao LC01

120,000đ
Ly thủy tinh hình phễu

Ly thủy tinh hình phễu

150,000đ