Cây trồng trong nướcCây Cau Tiểu Trâm

Cây Cau Tiểu Trâm

Mã: CTN002

150.000đ

Cây Chân Chim

Cây Chân Chim

Mã: CTN003

200.000đ

Cây Chân Rết

Cây Chân Rết

Mã: CTN004

200.000đ

Cây Hoàng Đế

Cây Hoàng Đế

Mã: 412959

200.000đ

Cây Hồng Môn

Cây Hồng Môn

Mã: 412621

300.000đ

Cây Hồng Môn

Cây Hồng Môn

Mã: 412631

250.000đ

Cây Hồng Môn

Cây Hồng Môn

Mã: 537741

220.000đ

Cây Kim Ngân

Cây Kim Ngân

Mã: 537781

250.000đ

Cây Ngọc Ngân

Cây Ngọc Ngân

Mã: CTN008

150.000đ

Cây Ngọc Ngân

Cây Ngọc Ngân

Mã: CTN009

150.000đ

Cây Phát Tài Búp Sen

Cây Phát Tài Búp Sen

Mã: 412722

180.000đ

Cây Phát Tài Búp Sen

Cây Phát Tài Búp Sen

Mã: CTN010

180.000đ

Cây Phát Tài Búp Sen

Cây Phát Tài Búp Sen

Mã: CTN011

250.000đ

Cây Phát Tài Úc

Cây Phát Tài Úc

Mã: CTN012

160.000đ

Cây Phát Tài Úc

Cây Phát Tài Úc

Mã: CTN013

160.000đ

Cây Phát Tài Đài Loan

Cây Phát Tài Đài Loan

Mã: CTN046

350.000đ

Cây Phát Tài Đài Loan

Cây Phát Tài Đài Loan

Mã: 541206

450.000đ

Cây Phát Tài Đài Loan

Cây Phát Tài Đài Loan

Mã: 541162

250.000đ

Cây Phát Tài Đài Loan

Cây Phát Tài Đài Loan

Mã: 541189

210.000đ

Cây Phát Tài Đài Loan

Cây Phát Tài Đài Loan

Mã: 541216

550.000đ

Cây Thanh Tâm

Cây Thanh Tâm

Mã: 537352

200.000đ

Cây Thanh Tâm

Cây Thanh Tâm

Mã: 412916

210.000đ

Cây Trầu Bà Ngọc Thảo

Cây Trầu Bà Ngọc Thảo

Mã: CTN024

210.000đ

Cây Trầu Bà Ngọc Thảo

Cây Trầu Bà Ngọc Thảo

Mã: 413088

210.000đ

Cây Trầu Bà Thái Sữa

Cây Trầu Bà Thái Sữa

Mã: CTN025

210.000đ

Cây Trầu Bà Thái Sữa

Cây Trầu Bà Thái Sữa

Mã: CTN026

120.000đ

Cây Trầu Bà Thái Vàng

Cây Trầu Bà Thái Vàng

Mã: CTN021

120.000đ

Cây Trầu Bà Xanh

Cây Trầu Bà Xanh

Mã: CTN022

160.000đ

Cây Trường Sinh

Cây Trường Sinh

Mã: 537706

220.000đ

Cây Vạn Lộc

Cây Vạn Lộc

Mã: 413052

180.000đ

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI