Cây dược liệu & Rau sạch

Cây dược liệu & Rau sạch


Cây Lá Vối

Cây Lá Vối

Mã: CDL011

150.000đ

Chậu Bạc Hà Chocolate

Chậu Bạc Hà Chocolate

Mã: 538005

60.000đ

Chậu Bạc Hà Thủy

Chậu Bạc Hà Thủy

Mã: 412535

60.000đ

Chậu Câu Sả

Chậu Câu Sả

Mã: CDL001

50.000đ

Chậu Cây Cà Ri

Chậu Cây Cà Ri

Mã: CDL002

50.000đ

Chậu Cây Chanh Thái

Chậu Cây Chanh Thái

Mã: 411778

105.000đ

Chậu Cây Chùm Ngây

Chậu Cây Chùm Ngây

Mã: 411788

32.000đ

Chậu Cây Chùm Ngây

Chậu Cây Chùm Ngây

Mã: CDL008

32.000đ

Chậu Cây É Tím

Chậu Cây É Tím

Mã: CDL005

60.000đ

Chậu Cây É Trắng

Chậu Cây É Trắng

Mã: CDL006

50.000đ

Chậu Cây Giao (Xương Cá)

Chậu Cây Giao (Xương Cá)

Mã: 411802

55.000đ

Chậu Cây Hương Thảo lớn

Chậu Cây Hương Thảo lớn

Mã: 412541

110.000đ

Chậu Cây Hương Thảo nhỏ

Chậu Cây Hương Thảo nhỏ

Mã: 412556

55.000đ

Chậu Cây Lá Giang

Chậu Cây Lá Giang

Mã: CDL004

80.000đ

Chậu Cây Nha Đam

Chậu Cây Nha Đam

Mã: 411809

85.000đ

Chậu Cây Đinh Lăng

Chậu Cây Đinh Lăng

Mã: CDL003

60.000đ

Chậu Ngò Gai

Chậu Ngò Gai

Mã: 412478

30.000đ

Chậu Rau Diếp Cá

Chậu Rau Diếp Cá

Mã: 411823

30.000đ

Chậu Rau Húng Lũi

Chậu Rau Húng Lũi

Mã: 411816

30.000đ

Chậu rau húng thơm

Chậu rau húng thơm

Mã: CB007

30.000đ

Chậu Rau Kinh Giới

Chậu Rau Kinh Giới

Mã: 412440

30.000đ

Chậu Rau Om

Chậu Rau Om

Mã: 412504

30.000đ

Chậu Rau Quế

Chậu Rau Quế

Mã: 411842

30.000đ

Chậu Rau Quế Vị

Chậu Rau Quế Vị

Mã: 412577

30.000đ

Chậu Rau Răm

Chậu Rau Răm

Mã: 412279

25.000đ

Chậu Rau Tần Dày Lá

Chậu Rau Tần Dày Lá

Mã: 412322

30.000đ

Chậu Rau Tía Tô

Chậu Rau Tía Tô

Mã: 412307

30.000đ

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI