Cây bụi

Cây bụi


Cây Bạch Trinh Biển

Cây Bạch Trinh Biển

Mã: CB042

30.000đ

Cây Bụp thái hường

Cây Bụp thái hường

Mã: CB006

70.000đ

Cây Bụp Thái Vàng

Cây Bụp Thái Vàng

Mã: CB023

70.000đ

Cây Bụp Thái vàng

Cây Bụp Thái vàng

Mã: CB050

70.000đ

Cây Bụp Thái đỏ

Cây Bụp Thái đỏ

Mã: CB048

70.000đ

Cây Cẩm Tú Cầu

Cây Cẩm Tú Cầu

Mã: CB028

150.000đ

Cây Cẩm Tú Mai

Cây Cẩm Tú Mai

Mã: CB022

20.000đ

Cây Chuối Hoa

Cây Chuối Hoa

Mã: CB039

50.000đ

Cây Chuông Vàng

Cây Chuông Vàng

Mã: CB027

150.000đ

Cây Cô Tòng lá nhỏ

Cây Cô Tòng lá nhỏ

Mã: CB056

140.000đ

Cây Cúc Mặt trời

Cây Cúc Mặt trời

Mã: CB018

20.000đ

Cây Cúc tím

Cây Cúc tím

Mã: CB051

30.000đ

Cây Cúc tím

Cây Cúc tím

Mã: CB017

30.000đ

Cây Cúc vàng

Cây Cúc vàng

Mã: CB052

20.000đ

Cây Diễm Châu

Cây Diễm Châu

Mã: CB038

20.000đ

Cây Dừa Cạn

Cây Dừa Cạn

Mã: CB016

20.000đ

Cây Hồng Tỉ muội

Cây Hồng Tỉ muội

Mã: CB057

50.000đ

Cây Kim Đồng

Cây Kim Đồng

Mã: CB002

30.000đ

Cây Lá Màu

Cây Lá Màu

Mã: CB014

30.000đ

Cây Lá Màu

Cây Lá Màu

Mã: CB024

30.000đ

Cây Lài thơm

Cây Lài thơm

Mã: CB058

70.000đ

Cây Mai Chỉ Thiên

Cây Mai Chỉ Thiên

Mã: CB007

40.000đ

Cây Mai Tiểu Thơ

Cây Mai Tiểu Thơ

Mã: CB009

80.000đ

Cây Mai địa thảo

Cây Mai địa thảo

Mã: CB033

50.000đ

Cây Nguyệt Quế

Cây Nguyệt Quế

Mã: CB013

100.000đ

Cây Ổ Rồng

Cây Ổ Rồng

Mã: CB032

500.000đ

Cây Phất Dụ Lá Nhuyễn

Cây Phất Dụ Lá Nhuyễn

Mã: CB031

120.000đ

Cây Phi Yến

Cây Phi Yến

Mã: CB079

90.000đ

Cây Phúc Lộc Thọ

Cây Phúc Lộc Thọ

Mã: CB012

60.000đ

Cây Sao Nháy

Cây Sao Nháy

Mã: CB011

20.000đ

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI