0

Hạt giống rau

HẠT GIỐNG KHỔ QUA

HẠT GIỐNG KHỔ QUA

15,000đ
HẠT GIỐNG KHỔ QUA TRÁI XANH
HẠT GIỐNG MẦM CỦ CẢI ĐỎ
HẠT GIỐNG MẦM HƯỚNG DƯƠNG
HẠT GIỐNG MĂNG TÂY

HẠT GIỐNG MĂNG TÂY

20,000đ
HẠT GIỐNG MỒNG TƠI

HẠT GIỐNG MỒNG TƠI

20,000đ
HẠT GIỐNG MƯỚP HƯƠNG CAO SẢN
HẠT GIỐNG MƯỚP KHÍA THÁI LAN
HẠT GIỐNG MƯỚP RẮN

HẠT GIỐNG MƯỚP RẮN

20,000đ
HẠT GIỐNG NGÒ GAI

HẠT GIỐNG NGÒ GAI

15,000đ
HẠT GIỐNG NGÒ RÍ

HẠT GIỐNG NGÒ RÍ

10,000đ
Hạt giống ớt Cu tí

Hạt giống ớt Cu tí

30,000đ
HẠT GIỐNG ỚT HIỂM

HẠT GIỐNG ỚT HIỂM

20,000đ
HẠT GIỐNG RAU CẦN CỌNG XANH
HẠT GIỐNG RAU DỀN 3 MÀU

HẠT GIỐNG RAU DỀN 3 MÀU

15,000đ
HẠT GIỐNG RAU DỀN CƠM

HẠT GIỐNG RAU DỀN CƠM

10,000đ
HẠT GIỐNG RAU DỀN ĐỎ

HẠT GIỐNG RAU DỀN ĐỎ

20,000đ
HẠT GIỐNG RAU KINH GIỚI

HẠT GIỐNG RAU KINH GIỚI

12,000đ
HẠT GIỐNG RAU MÁ

HẠT GIỐNG RAU MÁ

15,000đ
HẠT GIỐNG RAU MUỐNG

HẠT GIỐNG RAU MUỐNG

15,000đ
HẠT GIỐNG RAU MUỐNG

HẠT GIỐNG RAU MUỐNG

80,000đ
HẠT GIỐNG RAU QUẾ LÁ TO

HẠT GIỐNG RAU QUẾ LÁ TO

10,000đ
HẠT GIỐNG RAU SAM

HẠT GIỐNG RAU SAM

20,000đ
HẠT GIỐNG RAU THÌ LÀ

HẠT GIỐNG RAU THÌ LÀ

15,000đ
HẠT GIỐNG RAU ĐAY

HẠT GIỐNG RAU ĐAY

10,000đ
HẠT GIỐNG SƯƠNG SÂM

HẠT GIỐNG SƯƠNG SÂM

25,000đ
HẠT GIỐNG TẦN Ô

HẠT GIỐNG TẦN Ô

12,000đ
HẠT GIỐNG VẠN THỌ PHÁP VÀNG CAM F1
HẠT GIỐNG XÀ LÁCH BABY

HẠT GIỐNG XÀ LÁCH BABY

10,000đ
HẠT GIỐNG XÀ LÁCH BÚP

HẠT GIỐNG XÀ LÁCH BÚP

15,000đ