Phân bón & Thuốc BVTV

Phân bón và thuốc bảo vệ thực vật


Thuốc trị nấm Coc 85 WP

Thuốc trị nấm Coc 85 WP

Mã: TBV018

15.000đ

Thuốc trừ bệnh Topsin 70WP

Thuốc trừ bệnh Topsin 70WP

Mã: TBV019

10.000đ

Thuốc trừ cỏ Kanup 480SL

Thuốc trừ cỏ Kanup 480SL

Mã: TBV012

25.000đ

Thuốc trừ nấm Anvil 5SC

Thuốc trừ nấm Anvil 5SC

Mã: TBV005

40.000đ

Thuốc trừ sâu Actara 25 WG

Thuốc trừ sâu Actara 25 WG

Mã: TBV021

10.000đ

Thuốc trừ sâu Motox 5EC

Thuốc trừ sâu Motox 5EC

Mã: TBV020

30.000đ

Thuốc trừ sâu Reagt 800 WG

Thuốc trừ sâu Reagt 800 WG

Mã: TBV016

10.000đ

Thuốc trừ sâu Reasgant 3.6 EC

Thuốc trừ sâu Reasgant 3.6 EC

Mã: TBV022

10.000đ

Thuốc trừ sâu Regent 800 WG

Thuốc trừ sâu Regent 800 WG

Mã: TBV013

10.000đ

Thuốc trừ sâu sinh học

Thuốc trừ sâu sinh học

Mã: TBV010

30.000đ

Thuốc trừ sâu Vifu Super 5gr

Thuốc trừ sâu Vifu Super 5gr

Mã: TBV002

60.000đ

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI