Phân bón & Thuốc BVTV

Phân bón và thuốc bảo vệ thực vật


Chế phẩm vi sinh Trichoderma

Chế phẩm vi sinh Trichoderma

Mã: PB032

80.000đ

Dinh dưỡng dạng ống tiêm

Dinh dưỡng dạng ống tiêm

Mã: PB038

90.000đ

Hyponex dạng bột

Hyponex dạng bột

Mã: PB044

65.000đ

Hyponex phân bón dạng bột

Hyponex phân bón dạng bột

Mã: PB045

65.000đ

Phân bón hòa tan KNO3

Phân bón hòa tan KNO3

Mã: PB020

15.000đ

Phân bón lá Alaska

Phân bón lá Alaska

Mã: PB010

20.000đ

Phân bón lá AMI BO Nhật

Phân bón lá AMI BO Nhật

Mã: PB002

40.000đ

Phân bón lá AMI CANXI Nhật

Phân bón lá AMI CANXI Nhật

Mã: PB022

40.000đ

Phân Bón Lá AMI KẼM Nhật

Phân Bón Lá AMI KẼM Nhật

Mã: PB026

40.000đ

Phân bón lá AMI MAGIE Nhật

Phân bón lá AMI MAGIE Nhật

Mã: PB023

40.000đ

Phân bón lá cao cấp

Phân bón lá cao cấp

Mã: PB024

20.000đ

Phân bón lá cao cấp

Phân bón lá cao cấp

Mã: PB025

20.000đ

Phân bón lá HVP 20-20-20

Phân bón lá HVP 20-20-20

Mã: PB031

10.000đ

Phân bón lá Raja 6-32-32 plus

Phân bón lá Raja 6-32-32 plus

Mã: PB010

20.000đ

Phân bón lá Richito

Phân bón lá Richito

Mã: PB028

25.000đ

Phân bón lá Start Vitamin B1

Phân bón lá Start Vitamin B1

Mã: PB033

35.000đ

Phân bón lá Thần Kỳ 2

Phân bón lá Thần Kỳ 2

Mã: PB029

25.000đ

Phân bón lá Yogen No.4

Phân bón lá Yogen No.4

Mã: PB011

10.000đ

Phân bón lá Đầu trâu 501

Phân bón lá Đầu trâu 501

Mã: PB036

20.000đ

Phân bón lá Đầu trâu 701

Phân bón lá Đầu trâu 701

Mã: PB038

20.000đ

Phân bón lá đầu trâu 901

Phân bón lá đầu trâu 901

Mã: PB037

20.000đ

Phân bón rễ Rofor

Phân bón rễ Rofor

Mã: PB017

30.000đ

Phân dơi

Phân dơi

Mã: PB035

50.000đ

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI