Hạt giống

Hạt giống


HẠT GIỐNG DƯA LÊ

HẠT GIỐNG DƯA LÊ

Mã: HG009

15.000đ

HẠT GIỐNG DƯA LEO

HẠT GIỐNG DƯA LEO

Mã: 410411

12.000đ

HẠT GIỐNG DƯA LƯỚI

HẠT GIỐNG DƯA LƯỚI

Mã: HG010

15.000đ

HẠT GIỐNG HÀNH LÁ

HẠT GIỐNG HÀNH LÁ

Mã: HG011

12.000đ

HẠT GIỐNG HẸ CAO SẢN

HẠT GIỐNG HẸ CAO SẢN

Mã: 410538

12.000đ

HẠT GIỐNG KHỔ QUA

HẠT GIỐNG KHỔ QUA

Mã: 410652

15.000đ

HẠT GIỐNG MỒNG TƠI

HẠT GIỐNG MỒNG TƠI

Mã: HG014

20.000đ

HẠT GIỐNG MƯỚP RẮN

HẠT GIỐNG MƯỚP RẮN

Mã: HG012

15.000đ

HẠT GIỐNG NGÒ GAI

HẠT GIỐNG NGÒ GAI

Mã: 410959

15.000đ

HẠT GIỐNG NGÒ RÍ

HẠT GIỐNG NGÒ RÍ

Mã: 410873

12.000đ

HẠT GIỐNG ỚT HIỂM

HẠT GIỐNG ỚT HIỂM

Mã: 411117

18.000đ

HẠT GIỐNG ỚT KIỂNG

HẠT GIỐNG ỚT KIỂNG

Mã: HG013

20.000đ

HẠT GIỐNG RAU DỀN 3 MÀU

HẠT GIỐNG RAU DỀN 3 MÀU

Mã: 411467

12.000đ

HẠT GIỐNG RAU DỀN ĐỎ

HẠT GIỐNG RAU DỀN ĐỎ

Mã: 411477

12.000đ

HẠT GIỐNG RAU MÁ

HẠT GIỐNG RAU MÁ

Mã: HG015

15.000đ

HẠT GIỐNG RAU MUỐNG

HẠT GIỐNG RAU MUỐNG

Mã: HG016

15.000đ

HẠT GIỐNG RAU MUỐNG

HẠT GIỐNG RAU MUỐNG

Mã: 411368

70.000đ

HẠT GIỐNG RAU NGÓT

HẠT GIỐNG RAU NGÓT

Mã: HG017

15.000đ

HẠT GIỐNG RAU QUẾ LÁ TO

HẠT GIỐNG RAU QUẾ LÁ TO

Mã: 411434

15.000đ

HẠT GIỐNG RAU SAM

HẠT GIỐNG RAU SAM

Mã: 411523

18.000đ

HẠT GIỐNG RAU THÌ LÀ

HẠT GIỐNG RAU THÌ LÀ

Mã: 411652

12.000đ

HẠT GIỐNG RAU ĐAY ĐẮNG

HẠT GIỐNG RAU ĐAY ĐẮNG

Mã: 411252

12.000đ

HẠT GIỐNG SU HÀO

HẠT GIỐNG SU HÀO

Mã: HG018

12.000đ

HẠT GIỐNG TẦN Ô

HẠT GIỐNG TẦN Ô

Mã: 411632

15.000đ

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI