Cây trồng trong nướcCây Trầu Bà Ánh Bạc

Cây Trầu Bà Ánh Bạc

Mã: CTN023

110.000đ

Cây Trầu Bà Ngọc Thảo

Cây Trầu Bà Ngọc Thảo

Mã: CTN024

210.000đ

Cây Trầu Bà Ngọc Thảo

Cây Trầu Bà Ngọc Thảo

Mã: 413088

210.000đ

Cây Trầu Bà Thái Sữa

Cây Trầu Bà Thái Sữa

Mã: CTN025

210.000đ

Cây Trầu Bà Thái Sữa

Cây Trầu Bà Thái Sữa

Mã: CTN026

120.000đ

Cây Trầu Bà Thái Vàng

Cây Trầu Bà Thái Vàng

Mã: CTN021

120.000đ

Cây Trầu Bà Xanh

Cây Trầu Bà Xanh

Mã: CTN022

160.000đ

Cây Trúc Nhật Lá Sọc

Cây Trúc Nhật Lá Sọc

Mã: CTN019

200.000đ

Cây Trúc Nhật Lá Đốm

Cây Trúc Nhật Lá Đốm

Mã: CTN020

200.000đ

Cây Trường Sinh

Cây Trường Sinh

Mã: 537706

220.000đ

Cây Trường Sinh

Cây Trường Sinh

Mã: 413010

220.000đ

Cây Vạn Lộc

Cây Vạn Lộc

Mã: 413052

210.000đ

Cây Vạn Lộc

Cây Vạn Lộc

Mã: 413041

210.000đ

Cây Đế Vương

Cây Đế Vương

Mã: CTN018

250.000đ

Hoa Bèo Cái

Hoa Bèo Cái

Mã: CTN001

Giá liên hệ

Hoa Sen

Hoa Sen

Mã: CTN014

Giá liên hệ

Hoa Súng

Hoa Súng

Mã: CTN006

Giá liên hệ

Hoa Thủy Quỳnh

Hoa Thủy Quỳnh

Mã: CTN017

Giá liên hệ

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI