Cây trồng trong nướcCây Cau Tiểu Trâm

Cây Cau Tiểu Trâm

Mã: CTN002

150.000đ

Cây Chân Chim

Cây Chân Chim

Mã: CTN003

200.000đ

Cây Chân Rết

Cây Chân Rết

Mã: CTN004

200.000đ

Cây Cung Điện Đỏ

Cây Cung Điện Đỏ

Mã: CTN005

150.000đ

Cây Da Ấn Độ

Cây Da Ấn Độ

Mã: CTN015

450.000đ

Cây Hoàng Đế

Cây Hoàng Đế

Mã: 412959

200.000đ

Cây Hồng Môn

Cây Hồng Môn

Mã: 537756

220.000đ

Cây Hồng Môn

Cây Hồng Môn

Mã: 537741

220.000đ

Cây Hồng Môn

Cây Hồng Môn

Mã: 412621

300.000đ

Cây Hồng Môn

Cây Hồng Môn

Mã: 412631

250.000đ

Cây Kim Ngân

Cây Kim Ngân

Mã: 537781

250.000đ

Cây Kim Phát Tài

Cây Kim Phát Tài

Mã: 412682

210.000đ

Cây Môn Đốm Trắng

Cây Môn Đốm Trắng

Mã: CTN007

250.000đ

Cây Ngọc Ngân

Cây Ngọc Ngân

Mã: 412704

160.000đ

Cây Ngọc Ngân

Cây Ngọc Ngân

Mã: CTN008

180.000đ

Cây Ngọc Ngân

Cây Ngọc Ngân

Mã: CTN009

180.000đ

Cây Phát Tài

Cây Phát Tài

Mã: CTN027

180.000đ

Cây Phát Tài Búp Sen

Cây Phát Tài Búp Sen

Mã: CTN010

120.000đ

Cây Phát Tài Búp Sen

Cây Phát Tài Búp Sen

Mã: CTN011

250.000đ

Cây Phát Tài Búp Sen

Cây Phát Tài Búp Sen

Mã: 412722

170.000đ

Cây Phát Tài Úc

Cây Phát Tài Úc

Mã: CTN012

160.000đ

Cây Phát Tài Úc

Cây Phát Tài Úc

Mã: 412745

160.000đ

Cây Phát Tài Úc

Cây Phát Tài Úc

Mã: CTN013

160.000đ

Cây Phát Tài Đài Loan

Cây Phát Tài Đài Loan

Mã: 541189

210.000đ

Cây Phát Tài Đài Loan

Cây Phát Tài Đài Loan

Mã: 541216

550.000đ

Cây Phát Tài Đài Loan

Cây Phát Tài Đài Loan

Mã: 541206

450.000đ

Cây Phát Tài Đài Loan

Cây Phát Tài Đài Loan

Mã: 541162

100.000đ

Cây Thanh Tâm

Cây Thanh Tâm

Mã: CTN016

200.000đ

Cây Thanh Tâm

Cây Thanh Tâm

Mã: 412916

210.000đ

Cây Thanh Tâm

Cây Thanh Tâm

Mã: 537352

200.000đ

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI