Cây nội thất

Cây nội thất


Cây Phát Tài Núi

Cây Phát Tài Núi

Mã: 414337

690.000đ

Cây Phát Tài Núi

Cây Phát Tài Núi

Mã: 414306

690.000đ

Cây Phát Tài Đài Loan

Cây Phát Tài Đài Loan

Mã: CNT001

500.000đ

Cây Phong Lữ

Cây Phong Lữ

Mã: CNT030

Giá liên hệ

Cây Thiên Môn

Cây Thiên Môn

Mã: CNT007

600.000đ

Cây Trầu Bà Lá Xẻ

Cây Trầu Bà Lá Xẻ

Mã: CNT005

Giá liên hệ

Cây Trầu Bà Tay Phật

Cây Trầu Bà Tay Phật

Mã: CNT033

Giá liên hệ

Cây Trầu Bà Thái

Cây Trầu Bà Thái

Mã: CNT006

Giá liên hệ

Cây Trầu Bà Xanh

Cây Trầu Bà Xanh

Mã: CNT002

380.000đ

Cây Trúc Bách Hợp

Cây Trúc Bách Hợp

Mã: 414328

600.000đ

Cây Trúc Bách Hợp

Cây Trúc Bách Hợp

Mã: CNT004

660.000đ

Cây Trúc Nhật

Cây Trúc Nhật

Mã: 414333

490.000đ

Cây Trúc Nhật

Cây Trúc Nhật

Mã: CNT003

490.000đ

Cây Đại Phú Gia

Cây Đại Phú Gia

Mã: 413641

630.000đ

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI