Cây dây leo

Cây dây leo


Cây Dừa Cạn leo

Cây Dừa Cạn leo

Mã: CDL022

90.000đ

Cây Hồng leo

Cây Hồng leo

Mã: CDL023

1.400.000đ

Dây Bìm Bìm

Dây Bìm Bìm

Mã: CDL002

Giá liên hệ

Dây Cát Đằng

Dây Cát Đằng

Mã: CDL003

Giá liên hệ

Dây Chanh Dây

Dây Chanh Dây

Mã: CDL004

Giá liên hệ

Dây Gấc

Dây Gấc

Mã: CDL006

Giá liên hệ

Dây Hồng Anh

Dây Hồng Anh

Mã: CDL020

Giá liên hệ

Dây Huỳnh Anh

Dây Huỳnh Anh

Mã: CDL019

Giá liên hệ

Dây Huỳnh Đệ

Dây Huỳnh Đệ

Mã: CDL021

Giá liên hệ

Dây Kim Đồng

Dây Kim Đồng

Mã: CDL001

Giá liên hệ

Dây Lan Tỏi

Dây Lan Tỏi

Mã: CDL008

Giá liên hệ

Dây Liêm Hồ Đằng

Dây Liêm Hồ Đằng

Mã: CDL009

Giá liên hệ

Dây Rạng Đông

Dây Rạng Đông

Mã: CDL010

Giá liên hệ

Dây Sao Đỏ

Dây Sao Đỏ

Mã: CDL011

Giá liên hệ

Dây Thằn Lằn

Dây Thằn Lằn

Mã: CDL012

Giá liên hệ

Dây Thiên Lí

Dây Thiên Lí

Mã: CDL007

Giá liên hệ

Dây Thường Xuân

Dây Thường Xuân

Mã: CDL013

Giá liên hệ

Dây Tigon

Dây Tigon

Mã: CDL014

Giá liên hệ

Dây Tóc Tiên

Dây Tóc Tiên

Mã: CDL015

Giá liên hệ

Dây Trang Leo (Sử Quân Tử)

Dây Trang Leo (Sử Quân Tử)

Mã: CDL016

Giá liên hệ

Dây Tràng Ngọc Thạch

Dây Tràng Ngọc Thạch

Mã: CDL017

Giá liên hệ

Dây Trầu Ông

Dây Trầu Ông

Mã: CDL018

Giá liên hệ

Dây Đậu Biếc

Dây Đậu Biếc

Mã: CDL005

80.000đ

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI