Cây bụi

Cây bụi


Cây Lài thơm

Cây Lài thơm

Mã: CB058

70.000đ

Cây Mai Chỉ Thiên

Cây Mai Chỉ Thiên

Mã: CB007

40.000đ

Cây Mai Tiểu Thơ

Cây Mai Tiểu Thơ

Mã: CB008

40.000đ

Cây Mai Tiểu Thơ

Cây Mai Tiểu Thơ

Mã: CB009

80.000đ

Cây Mai địa thảo

Cây Mai địa thảo

Mã: CB033

50.000đ

Cây Nguyệt Quế

Cây Nguyệt Quế

Mã: CB013

100.000đ

Cây Ổ Rồng

Cây Ổ Rồng

Mã: CB032

500.000đ

Cây Ớt

Cây Ớt

Mã: CB003

70.000đ

Cây Ớt

Cây Ớt

Mã: CB004

70.000đ

Cây Ớt

Cây Ớt

Mã: CB010

70.000đ

Cây Ớt

Cây Ớt

Mã: CB005

70.000đ

Cây Phất Dụ Lá Nhuyễn

Cây Phất Dụ Lá Nhuyễn

Mã: CB031

120.000đ

Cây Phi Yến

Cây Phi Yến

Mã: CB079

90.000đ

Cây Phúc Lộc Thọ

Cây Phúc Lộc Thọ

Mã: CB012

60.000đ

Cây Quỳnh Anh Tím

Cây Quỳnh Anh Tím

Mã: CB030

250.000đ

Cây Sao Nháy

Cây Sao Nháy

Mã: CB011

20.000đ

Cây Sử Quân Tử

Cây Sử Quân Tử

Mã: CB026

150.000đ

Cây Sứ Thái Lan

Cây Sứ Thái Lan

Mã: CB029

250.000đ

Cây Thanh Tú

Cây Thanh Tú

Mã: CB021

20.000đ

Cây Trắc Bách Diệp

Cây Trắc Bách Diệp

Mã: CB053

120.000đ

Cây Trâm Ổi

Cây Trâm Ổi

Mã: CB025

20.000đ

Cây Trang Thái hồng

Cây Trang Thái hồng

Mã: CB055

70.000đ

Cây Trang Thái đỏ

Cây Trang Thái đỏ

Mã: CB054

70.000đ

Cây Đại Tuớng Quân

Cây Đại Tuớng Quân

Mã: CB043

180.000đ

Cây Đuôi Lươn

Cây Đuôi Lươn

Mã: CB015

30.000đ

Cây Đuôi Phụng

Cây Đuôi Phụng

Mã: CB035

30.000đ

Cây Đuôi Phụng Lá Bầu

Cây Đuôi Phụng Lá Bầu

Mã: CB034

40.000đ

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI