Cây bụi

Cây bụi


Cây Bạch Trinh Biển

Cây Bạch Trinh Biển

Mã: CB042

30.000đ

Cây Bướm Bạc

Cây Bướm Bạc

Mã: CB046

250.000đ

Cây Bướm Hồng

Cây Bướm Hồng

Mã: CB044

250.000đ

Cây Bướm Đỏ

Cây Bướm Đỏ

Mã: CB047

250.000đ

Cây Bụt Thái vàng

Cây Bụt Thái vàng

Mã: CB050

70.000đ

Cây Bụt Thái đỏ

Cây Bụt Thái đỏ

Mã: CB048

70.000đ

Cây Cẩm Tú Cầu

Cây Cẩm Tú Cầu

Mã: CB028

150.000đ

Cây Cẩm Tú Mai

Cây Cẩm Tú Mai

Mã: CB022

20.000đ

Cây Chuối Hoa

Cây Chuối Hoa

Mã: CB039

50.000đ

Cây Chuông Vàng

Cây Chuông Vàng

Mã: CB027

150.000đ

Cây Cô Tòng lá nhỏ

Cây Cô Tòng lá nhỏ

Mã: CB056

140.000đ

Cây Cúc 7 Màu

Cây Cúc 7 Màu

Mã: CB019

60.000đ

Cây Cúc Mặt trời

Cây Cúc Mặt trời

Mã: CB018

20.000đ

Cây Cúc Nhật

Cây Cúc Nhật

Mã: CB017

30.000đ

Cây Cúc Nhật

Cây Cúc Nhật

Mã: CB051

30.000đ

Cây Cúc vàng

Cây Cúc vàng

Mã: CB052

20.000đ

Cây Dâm Bụt

Cây Dâm Bụt

Mã: CB006

70.000đ

Cây Dâm Bụt Thái Vàng

Cây Dâm Bụt Thái Vàng

Mã: CB023

70.000đ

Cây Dâm Bụt Thái Đỏ

Cây Dâm Bụt Thái Đỏ

Mã: CB045

70.000đ

Cây Diễm Châu

Cây Diễm Châu

Mã: CB038

20.000đ

Cây Dừa Cạn

Cây Dừa Cạn

Mã: CB016

20.000đ

Cây Hồng Tỉ muội

Cây Hồng Tỉ muội

Mã: CB057

50.000đ

Cây Kim Phát Tài

Cây Kim Phát Tài

Mã: CB041

80.000đ

Cây Kim Đồng

Cây Kim Đồng

Mã: CB002

30.000đ

Cây Lá Màu

Cây Lá Màu

Mã: CB024

30.000đ

Cây Lá Màu

Cây Lá Màu

Mã: CB014

30.000đ

Cây Lài thơm

Cây Lài thơm

Mã: CB058

70.000đ

Cây Mai Chỉ Thiên

Cây Mai Chỉ Thiên

Mã: CB007

40.000đ

Cây Mai Tiểu Thơ

Cây Mai Tiểu Thơ

Mã: CB008

40.000đ

Cây Mai Tiểu Thơ

Cây Mai Tiểu Thơ

Mã: CB009

80.000đ

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI